Известният български поет Иван Цанев ще се завърне за малко в града на своята младост и във времето на Сърдитите поети отпреди близо половин век. По покана на катедрата по български език и литература в Русенския университет на 28 май от 16 ч в Аула 1 на Ректората ще се съберат студенти, преподаватели, много русенци. Именно в тази аула на 1 декември 1962 година се провежда литературно четене на млади русенски поети, които издават програмка с по едно свое стихотворение и със заглавие „Поетическо вероизповедание“. Не след дълго поезията на известните като „сърдитите поети“ е разгромена на партийна конференция и авторите са обявени за „чели-недочели, чули-недочули“. Един от тези автори, подложени на гонения и рестрикции преди 50 години, е Иван Цанев. 
За явлението на Сърдитите поети лекция ще изнесе литературният критик Пламен Дойнов, а на видеоекран ще бъдат проектирани факсимилета на „отречените“ стихотворения. 
В 19 ч същия ден в Клуба на дейците на културата ще се проведе среща с Иван Цанев. Ще бъде представена неговата най-нова стихосбирка със заглавие „Ранни стихотворения“, в която поетът е включил свои стихове, писани от 1960 до 1967 година, както и писма и много рисунки, които издават таланта на художник на Цанев.