Едва едно от седем деца до 3-годишна възраст има шанс да попадне в ясла, показват данните на Териториалното статистическо бюро. Към края на 2014 година в областта функционират 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения с общо 824 места. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта се запазва, а местата в тях се увеличават с 1.9%. Осигуреността с места е 14.9 на 100 деца, което означава, че 6 от всеки 7 малчугана нямат шанс да влязат в такова детско заведение.
В община Русе се намират 14 детски ясли с общ капацитет от 625 места, докато в общините Иваново и Ценово изобщо няма функциониращи детски ясли. 
В детските ясли в областта работят 247 души, от които медицинските специалисти по здравни грижи са 117.