Гости от пет европейски държави - Англия, Полша, Италия, Испания и Португалия посрещнаха преди дни в русенското СОУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“. Те заедно с домакините от СОУЕЕ са партньори по проект на програма „Еразъм +“ - „Европейската класна стая на 21 век: да посрещнем предизвикателството на дигиталната ера с творчество и иновация“. Партньорите оцениха изключително високо организацията и отличните езикови и компютърни умения на учениците от Европейското, които се представиха отлично в първата партньорска среща по проекта. Следващата ще бъде през октомври в Испания.