„РПС - Русе пъблик сървисиз“ е единственият кандидат за една от най-големите обществени поръчка -  за поддържане на уличните шахти, снегопочистването и зимното поддържане в Русе през следващите пет години. Това стана ясно след отварянето на офертите. Фирмата и сега отговаря за обществената хигиена в града, но договорът й изтича и затова бе обявена обществена поръчка. РПС се занимава със събиране и извозване на отпадъци, почистване на улици и зимното им поддържане, а нейн управител е Ивелин Иванов. 
Услугата включва почистване на улиците и тротоарите, снегопочистване и зимно поддържане в града и в Селеметя, ДЗС, Образцов чифлик, както и поддържането на близо 5400 улични шахти в Русе и кварталите Средна кула и Долапите. Прогнозната стойност на поръчката е 18 600 000 лева с ДДС, което е около 3 720 000 лева за една календарна година.