Пет русенски фирми вземат участие в модното изложение Who‘s Next 2014, което се провежда от петък до днес във френската столица Париж. В търговската мисия са включени „Антоан Вилл“, „Елитекс“, „Нова линия“, „Паро“ и „Пирин Трейдинг“. На българския щанд се представят 15 родни производители от секторите мода, облекло и текстил. Една трета от тях са русенски.
Международната специализирана изложба за мода Who‘s Next 2014 в Париж е призната за една от най-значимите в Европа. Участниците в търговската мисия имат възможност да се запознаят със спецификата на подготовка и участие в подобни прояви от своите колеги от десет други родни компании, които представят българската модна индустрия на национален щанд, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/.
Представителите на бизнеса имат възможност да се запознаят със световните тенденции в областта на модата и дизайна, да установяват контакти с изложителите от цял свят, да анализират конкурентоспособността на нашата продукция и различни ценови сегменти на стоките от бранша. Вчера се проведе и работна среща в Посолството на България в Париж.
Търговската мисия се организира по проект за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 г.
Със средствата на проекта Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за самолетен билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване и логистика на място.