Още с раждането на първото дете обикновено заплатата на служителя от женски пол пада със средно 12% - това е категорично доказателство за съществуваща неравнопоставеност на половете и тя трябва да бъде премахната. Това бе една от темите, които коментираха участничките в кръгла маса, посветена на европейската и национална политика за равнопоставеност на половете, организирана от Жени ГЕРБ. Тя се проведе в събота в хотел „Космополитън“. В дискусията се включиха представителки на организацията от Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен и Велико Търново, евродепутатът Мария Габриел, народните представители Пламен Нунев, Светлана Ангелова и Ирена Соколова, както и Геновева Тишева, управител на фондация „Български център за джендър изследвания“ и политологът Румяна Бъчварова.
Факт е, че жените в България получават по-ниски пенсии, тъй като трудно съвместяват професионалния и личния живот предвид раждането и отглеждането на деца, констатираха участниците във форума. Сегрегацията на база пол на пазара на труда, постигане на баланс между професионалния и личния живот, изравняване на заплащането между жени и мъже, превенция на домашното насилие и сексуалната експлоатация са сред другите сериозни насоки, по които трябва да работят европейските правителства. Според Мария Габриел стереотипите в обществото могат да бъдат разчупени само ако в училищата се изучава Хартата на Европейския съюз за основните права.