Красимир Иванчев е известен предприемач, който преди години се прехвърли от шивашкия бизнес в ресторантьорството и сега е познат като собственик на популярното заведение „Кралска закуска“. Преди седмица той бе избран за председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите - Русе, възобновил дейността си след над 5-годишно прекъсване.

- Г-н Иванчев, Съюзът на хотелиерите и ресторантьорите-Русе отново възобновява дейност, какви предимства дава това на хората от бранша?
- Вече има организация, която да представя хотели и ресторантьори пред институциите в града. Няма как всеки един собственик на барче или на заведение да може да търси решение на проблем, като засяга всички в бранша. Тази организация ще осъществява постоянен контакт с местната власт, с контролни органи като Агенцията по храните, РЗИ, Комисията за защита на потребителите и др. Очаквам и да можем да заработим в посока усвояване на средства от еврофондовете по различни програми, включително и за малкия и средния бизнес.
- Какви са първите стъпки, които ще предприемете?
- На дневен ред е гласуването на програмата за туризъм на Община Русе. Искаме тя да бъде обсъдена и с нас преди да бъде внесена на следващата сесия на 18 февруари. Разчитаме много на доброто взаимодействие с Общината и приветстваме идеите, които бяха лансирани от шефката на „Русе Арт“ Анжела Иванова - за създаване на уличка „Русчук“ с ателиета на майстори на художествени занаяти, магазинчета за сувенири с атмосферата на стария град, за етнографски музей на брега на Дунава и експониране на старото римско пристанище. Има и много други инициативи, които биха увеличили туристическия интерес към Русе. Всичко това трябва да се конкретизира и разпише в детайлна програма, така че да не останат само едно красиво пожелание.
Ще искаме да има анализ на правените досега разходи и ефективността на рекламните издания, които се оказва, че финансираме два пъти - един път Oбщината дава 20 000 лв., които се събират от нас, а отделно и плащаме за реклама в него. И това се прави от години, без да е ясно точно кое налага този формат на това издание и защо само и единствено една фирма го прави. Подобни въпроси ще бъдат зададени и за други харчове от този бюджет.
- Имате ли конкретни предложения към Общината за мерки, които биха били от полза за бранша?
- Ще настояваме таксата за тротоарно право да бъде намалена. В момента Русе е на второ място в страната с 32 лева на маса. Само в Разград е повече - 36 лева, а в най-големите градове е по-малко. В София е 22 лева, в Пловдив и Варна - 26. Надяваме се този въпрос да бъде подложен на гласуване при предстоящото обсъждане на Бюджет 2013. Не е справедливо в Русе да се плаща с 50% повече отколкото в София. Още повече, че заведенията не работят през целия период от 1 април до 30 октомври и е редно наредбата да се прецизира и по този въпрос.
- Общинският съветник Ферихан Ахмедова заяви в икономическата комисия, че щом хотелиерите отчитат 20% заетост на легловата база или крият приходи, или са на ръба на фалита. Какво ще отговори браншът на това?
- Говорили сме си по този въпрос с хотелиери. Толкова им е запълняемостта на легловата база - между 17 и 22 на сто. Това са им реалните приходи, трудно им е. Компенсират с други пера, защото един хотел не е само легла. Имат си ресторанти, барчета, предоставят зали и т.н.
- Как браншът смята да реши проблема с липсата на кадри? Защо все няма готвачи и сервитьори и все се търсят?
- Особено с готвачите проблемът е много сериозен. Дойде ли март-април, градът се изпразва от кадърни готвачи, защото всички се изнасят към морето. Проблем са училищата, произвеждащи кадри с гръмки специалности и създаващи неверни очаквания у младежите. Няма как те да станат мениджъри на хотели и на ресторанти със средно образование при наличие на специалисти с едно и с по две висши, които също чакат за такива позиции. Ако реално необходимостта от сервитьори е между 100 и 200 души, то за мениджъри е 2-3 позиции. Това е пилеене на държавни пари.
Имаме намерение да направим в Гимназията по туризъм обучителен център, където да подготвяме готвачи и сервитьори, които да са наясно, че това ще работят. Тази схема навремето изпробвахме успешно в Техникума по облекло. Нека има млади готвачи, пък старите като искат, да се изнасят през лятото. Аз от младите дори съм по-доволен.
По линия на европрофондовете се готвим активно да използваме схемата „Ново начало“, помагаща на младите хора да стажуват при работодател на длъжност, която съответства на придобитото образование, и така да намерят по-лесно своето работно място.
- Какви според вас са шансовете на Русе да стане европейска столица на културата? Това е много важно и за вашия бранш.
- Аз лично съм оптимист, че Русе може да стане европейска културна столица през 2019 г. За това трябват само повече европейци с европейско мислене, каквито са голяма част от гражданите на Русе.