Смените на началници на отделения в Многопрофилна болница продължават. Ръководителят на Спешно приемно отделение д-р Илия Великов е освободен от поста, тъй като на конкурса не показал нужния резултат за заеманe на длъжността. В момента ръководството на МБАЛ му търси работа в друго отделение. Началникът на Неврологията Елена Вачева е освободена от работа, а д-р Димитър Нешев, който бе началник на Неврохирургия, е понижен в ординатор в отделението.                    
Началник на Спешно приемно отделение ще бъде специалистът по вътрешни болести от Интензивно терапевтично отделение д-р Юри Йовков, д-р Огнян Игнатов оглавява друго тежко отделение - Неврохирургията, а д-р Иван Лисичков поема ръководството на Неврологията.
Смени има и по-надолу в йерархията в Многопрофилната болница. На мястото на главната сестра Радка Иванова е назначена старши лаборантката от лабораторията в Хирургическия блок Цветелина Станчева, а началникът на ТРЗ Живка Ангелова и главната счетоводителка Юлка Калинова са освободени от работа.
Промените бяха потвърдени от изпълнителния директор на МБАЛ д-р Иван Стоянов. Той обясни, че тримата лекари, главната сестра и двамата служители в администрацията нямат допуснати нередности в работата си, но като ръководител на стационара той има право да подбира екипа, с който ще работи. По същата причина на 20 април бяха освободени началниците на Трето терапевтично отделение д-р Красимир Гайтанджиев, на Четвърто терапевтично д-р Върбица Хергелджиева и на отделение „Образна диагностика“ д-р Емил Парашкевов.
Д-р Стоянов отказа да коментира дали се очакват и други кадрови решения.