26 проекта на общините от област Русе се борят за финансиране от държавния фонд „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Областният управител Венцислав Калчев вчера ги внесе и представи пред междуведомствения съвет, който ще ги преценява.
Както вече „Утро“ писа, Русе иска пари за довършване на Спортната зала и по-точно средства за довършване на сделката с подземните гаражи.
Друг проект с регионално значение, който губернаторът представя, е рехабилитацията на част от пътя между гара Бяла и Ценово.
Общините Борово, Ценово, Иваново и Сливо поле имат по 4 предложения, Бяла и Ветово по 3, а Две могили - две. Те са свързани с ремонти и преустройство на обществени сгради - административни, здравни и културни, с благоустройство на терени, подобряване на енергийната ефективност на детски и социални заведения, реконструкция на улици, изграждане на детски площадки.  
Всички общини са спазили изискването да имат проектна готовност да изпълнят обектите още тази година.
В държавния бюджет са отделени 350 млн. лева за финансиране на общинските проекти.