Проф.Валентин Недеф, ректор на университета „Василе Александри“ в Бъкау, е 39-ият носител на почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на Русенския университет. Това бе решено вчера от Академичния съвет на русенското висше училище.
Предложението е направено от професорите Пламен Кангалов, Тодорка Стефанова и Николай Михайлов, които през последните години активно работят с Университета в Бъкау. Проф. Недеф е изявен учен в областта на механизацията в земеделието, хранително-вкусовата промишленост и екологията, има повече от 270 научни труда в престижни румънски и международни издания. Носител е на златни медали от международни изложби за открития, научни изследвания и трансфер на технологии.