Русенското сдружение „Еквилибриум“ беше избрано сред 15-те неправителствени организации извън София с най-добри практики в сферата на превенцията на изоставяне на деца и ранната интервенция при деца с проблеми в развитието.  Това се случи в края на проекта на Министерство на труда и социалната политика „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“, който се реализира в партньорство с Италия.
Опитът на „Еквилибриум“ ще бъде включен в специално издание на социалното министерство, което  излиза до месец.