Мостът над река Бели Лом край Писанец по пътя Русе-Разград, който е в лошо състояние, ще бъде ремонтиран с 5 млн. лв. Това става ясно от обявената от Агенция „Пътна инфраструктура“ обществена поръчка за рехабилитация на съоръжението. Целта е да се подобрят експлоатационното състояние, здравината и дълготрайността на конструкцията, за да се осигурят безопасни условия на движение и добро отводняване на пътя. Срокът за изпълнение на поръчката е 10 месеца или 300 дни. 
При огледа на място са установени редица проблеми. По пътното платно са образувани коловози, има пукнатини и амортизирани фуги. Тротоарите са с нарушено бетонно покритие, а бордюрите са разбити. Има течове, липсва бетонно покритие по пътната плоча. 
Мостът е въведен в експлоатация през 1974 г. Ширината му е 12,80 м, като на пътното платно е 10,50 м, а тротоарите са по 1,15 м. Поръчката предвижда общата ширина да се запази, като пътното платно стане 8,50 м, а тротоарите по 1,90 м. Проектирана е предпазна ограничителна система, както и отводнители. Участъците преди и след моста, а също и по протежение на съоръжението, ще бъдат преасфалтирани с два пласта асфалтобетон. Мостът е без нарушение на носимоспособността си и затова по поръчката са заложени само мерки за отстраняване на дефектите и повредите по мостовата конструкция. 
Оферти се приемат до 22 юни, а на следващия ден специална комисия ще ги отвори, като предложената цена ще е с по-голяма тежест - 70 точки, а срокът за изпълнение - 30. 
Паралелно Пътната агенция обяви поръчка и за строителен надзор за ремонта на моста. Прогнозната й стойност е 125 000 лева без ДДС, а крайният срок за изпълнение е 11 месеца или 330 дни. 
Оферти се приемат до 8 юни, които ще бъдат отворени на следващия ден. При оценяването им ще се търси най-ниска цена.