Университетски маяк `2045 бе сглобен в Русенския университет от походните щафети на четирите лъча на Марша на 70-летието. Той бе посветен на 70-годишнината на Русенския университет, 60-годишнината на русенския академичен спорт и 55-годишнината на дружество „Академик“. 
Участниците в четирите маршрута, прекосили цялата страна, бяха посрещнати вчера от ректора на РУ проф.Христо Белоев, който е и патрон на инициативата. Те изминаха 4300 км по пътя от четирите крайни точки по границите на България до крайната точка - Русенския университет. Белоев поздрави участниците и получи от ръководителитена лъчовете походните щафети, които той събра в Университетския маяк. Той награди и студентите, постигнали най-високи резултати на Пролетните студентски спортни игри на РУ, в които взеха участие близо 300 студенти.