Диетичен електронен калкулатор и електронна игра като приложения за Андроид са сред експонатите, които привличат вниманието на изложбата „Електроника 2015“, открита вчера във фоайето на Ректората на Русенския университет. Изненадата в шестата поред студентска научно-техническа изложба на разработки на студенти и докторанти от Студентската научноизследователска лаборатория по електроника СНИЛЕ е по-големият брой студенти от магистърската програма, които представят свои хардуерни системи и софтуерни приложения.
Микропроцесорна система за мобилно оповестяване, система за измерване на параметрите на фотоволтаични елементи, дистанционно управление със сензорни бутони и робот за 3D лабиринт впечатляват в експозицията на студенти и докторанти. Те ще останат във фоайето до утре, 14 май.