Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов идва в Русе във вторник, за да обсъди с медицинската гилдия и членове на общинската здравна комисия замислените промени в Закона за лечебните заведения, с които се предвижда сливане на диспансерите за лечение на психични, кожни и онкологични заболявания с болниците. Това съобщи на вчерашното заседание председателят на здравната комисия д-р Теодора Константинова, която е инициатор на срещата, и министърът ще бъде в Русе по нейна покана.
Повод за извънредната министерска визита станаха писмата на шефовете на центровете за лечение на психични и онкологични заболявание д-р Теменужка Матева и д-р Камен Кожухаров, които изразиха силна тревога относно предложения текст в проекта за нов закон. Според тях бъдещото сливане ще е в ущърб на дейността и на пациентите. В момента в Русе върви подписка срещу обединението на диспансерите с болницата, членовете на общинската здравна комисия също са на различни мнения за предлаганата реформа, затова всички ще пият вода от извора. Така ще бъде оформена позицията на здравната комисия, която след това ще бъде разгледана на сесията. 
Зам.-кметът Иван Григоров каза, че писмата на д-р Матева и д-р Кожухаров са изпратени още миналата седмица до Общината, като в петък администрацията е пуснала писмо до министър-председателя Бойко Борисов и до министъра на здравеопазването Петър Москов с мнение, че няма смисъл центровете да се сливат с болниците. 
В мотивите на д-р Матева е посочено, че центровете за психично здраве са търговски дружества със 100% общинска сосбтвеност и сливането с болниците ще доведе до множество административно правни и финансови казуси, за които няма предвидени решения, както и че психичните заболявания са специфични както по отношение на протичането, така и на тяхното лечение. Освен това е посочено, че в спешния прием в психиатрията също има изключителна специфика. В центровете за психично здраве се осъществява лечние от мултидисциплинарни екипи, има дейности по рехабилитация и ресоциализация. Сред останалите мотиви са, че психото в Русе има реализирани 26 проекта през годините и е финансово устойчива в годините структура. 
От онкологичния център основно са се мотивирали против, като са посочили, че сливането ще доведе до неминуеми санкции в размер на милиони левове заради европейските проекти за закупуване на нова лъчетерапевтична апаратура. Задължително изискване към общините беше да декларират, че до пет години след приключване на проекта няма да променят предназначението на сградата и да закриват лечебното заведение, се казва в писмото от д-р Кожухаров.