Средно с 23% по-малки сметки в сравнение с миналогодишните ще плащаме за консумираната през януари електроенергия, изчислиха от „Енерго-Про“. Средната стойност на фактурираните до момента сметки е малко над 48 лева. През януари 2013 г. домакинствата са платили средно по 62,92 лева.
По-ниските към момента стойности на средната сметка се дължат на три основни фактора. Един от тях е значителната разлика в среднодневните температури за двата периода. На територията на Североизточна България среднодневната температура през януари 2013 година е била 2 градуса, докато към 22 януари тя е около 6 градуса. В не по-малка степен намалението в средната сметка на битовите клиенти на компанията за този януари се дължи на трите намаления в крайните цени на електроенергията през изминалата година. Допълнителен ефект оказва и фактът, че сметката за януари 2013 година е включвала по-голям брой дни в сравнение с тази от януари 2014 година.
Средната сметка за месец декември 2013 година, която се заплаща през януари 2014 година, е 36,57 лева. Тази стойност е с 6,4% по-ниска от средната сметка за месец декември 2012 година.
Във връзка със Световния ден на потребителя 15 март „Енерго-Про“ стартира поредица от прояви, които целят да развият обслужването на клиентите на компанията и да повишат информираността по въпроси, свързани с потреблението на електроенергия. Предвижда се създаването на мобилен изнесен офис, който ще работи по график в по-малките населени места, където няма постоянни центрове за обслужване на клиенти. Там специалисти на компанията ще приемат документи и ще консултират клиентите по въпроси, свързани с услугите, които компанията предлага. Графикът за дните и мястото на обслужване ще бъдат предварително обявени за всяко отделно населено място.
Нова услуга „Енергиен консултант“ ще бъде предлагана в центровете за обслужване на клиенти. Всеки ще има възможност да получи индивидуална консултация за подобряване на енергийната ефективност на своето домакинство, а обучени специалисти ще са на разположение да отговорят на въпроси, свързани с цената на електроенергията и методите за нейното формиране, както и за енергийното законодателство на България.
Третата инициатива е „Приемен ден на ръководството“ на компанията. Ще се организират срещи с клиенти по график в различни градове на Североизточна България. В тях ще участват управителят на „Енерго-Про“ Стефан Абаджиев и Мария Димитрова, директор „Обслужване на клиенти“. В Русе приемният ден ще бъде на 5 февруари, а предварително записване се прави на денонощния телефон на компанията 0700 161 61 или на e-mail: [email protected]