Специалистите от екипа на Център за кариерно ориентиране в Русе вече притежават международно признати сертификати за кариерно консултиране. Документите им бяха връчени от началника на инспектората по образование Димитър Райнов и координатора по проекта Цветослав Димитров.
Получените сертификати са в резултат на обучение и успешно положен изпит по програмата Global Career Development Facilitator, която е най-голямата институция в света за разработване и въвеждане на сертификационни програми за консултанти. Програмата дава тласък за развитието на професията на кариерния консултант, която вече е включена в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България. Изграждането на система за предоставяне на професионални кариерни услуги в сферата на средното, професионално и висше образование има важен дългосрочен ефект за успешната професионална реализация на младите хора и развитието на икономиката.