На удивително единомислие се радваше вчера в комисията по култура на Общинския съвет предложението на инициативна група от столични интелектуалци Голямата зала на Доходното здание да носи името на известния български режисьор проф.Младен Киселов. Единствено арх.Силвия Алексиева изказа мнение, че когато става дума за даване име на такъв сериозен обект като Голямата зала, е трябвало да се направи проучване в исторически план и да се дадат няколко поне предложения, които да бъдат обсъдени. Аз ще подкрепя предложението, защото за мен Младен Киселов е безкрайно уважавано име, но е редно и хората, които правят това предложение, да уважават нашия град, каза арх.Алексиева. 
Останалите членове на комисията, очевидно респектирани от името на проф.Киселов, дори не показаха, че се замислят върху дилемата „дали/или“, според тях поводът за обсъждане беше само „огорчението“ на театъра, че никой не ги бил уведомил. Впрочем, оказа се, че такова нещо няма - директорът на ДТ „Сава Огнянов“ Орлин Дяков заяви: „Експертното ни отношение към това предложение е напълно положително. Ние сме дали едно писмо, подкрепяме изцяло инициативата“. И продължи: „Тези хора ни предлагат, не ни налагат“. 
Ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев също бе на мнение, че съществуват резерви по предложението, само защото то идва от София. Той изрази съжаление, че така софиянци не са оставили възможност русенци също да се подпишат в подписката. Д-р Теодора Константинова го подкрепи: „Нищо не ни пречи ние да се присъединим към тях - да минем всички и да се подпишем“.   
Междувременно на репликата на Дяков, че двете зали в театъра са наречени на Слави Шкаров и Константин Димчев без санкцията на ОбС, Белоев предложи да се впишат към сегашното именуване, а „другата, зала „Русе“, да си остане така“. 
Директорката на дирекция „Хуманитарни дейности“ Ирена Петрова обясни мотивацията за внасянето на предложението така: „Дейността на Младен Киселов е безспорна и не знам дали трябва да я коментираме и поставяме под съмнение. Разбирам, че резервата идва оттам, че от София го предлагат. Част от посланиците на Русе са в подписката. Това е първият акт на посланиците на Русе, оттук натактък ще имаме много такива актове“. И добави: „Русенци идентифицират Доходното здание с театъра, но то е собственост на Община Русе и решенията за него се вземат от ОбС!“.  
Наложи се впечатлението, че всички повтаряха като мантра, че Младен Киселов е велик и неоспорим, най-вече за да не би някой /кой ли пък?/ да  вземе да пита всеки от комисията какво всъщност знае за Младен Киселов, колко постановки има в Русе или с какво всъщност е известен по света - та на фона на това потискащо впечатление, от което, струва ни се, самият режисьор би се покъртил, а после би направил убийствен спектакъл, единствен председателят на ОбС Васил Пенчев бе забелязал две неграмотни и нелепи грешки в експозето, което уж всички останали бяха прочели. Но това вече няма никакво значение.