До 19 май ще се приемат заявки на работодатели за свободни работни места, по които те могат да получат финансова подкрепа. От вчера Бюрото по труда в Русе откри процедурата за кандидатстване на работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта. От БТ съобщават на работодателите от общините Русе, Иваново и Сливо поле, че разполагат с финансови средства за сключване на договори по този закон. В него са предвидени суми за фирмите, които наемат безработни младежи до 29 г., чираци, безработни с трайни увреждания за временна, сезонна или почасова работа, а също и хора над 50-годишна възраст. Допълнителна информация може да се получи БТ Русе.