Мнозинството българи остават песимисти за икономиката, но делът на тези песимисти леко намалява, отчете националната статистика. През април общият показател на доверие на потребителите се покачва с 2.6 пункта спрямо януари, като при населението в градовете увеличението е 1.8 пункта, а при населението в селата - 3.9 пункта. Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последната година, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-малко песимистични макар да остават на негативна територия. В резултат на което балансовите показатели се увеличават съответно с 5.4 и 3.8 пункта.
Повечето българи очакват финансовото състояние на домакинствата им да се влоши през следващите 12 месеца, но и делът на тези песимисти намалява. Според резултатите от анкетите все по-малко хора се притесняват от инфлация, по ниски са и очакванията за повишение на цените в следващите 12 месеца. Очакванията за ръст на безработицата намаляват. 
През април по-голямата част от потребителите оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява в сравнение с предходното наблюдение. Последната анкета обаче регистрира по-позитивна нагласа в намеренията на потребителите по отношение на извършването на разходи за подобрения на дома през следващите дванадесет месеца.