Всички, които са декларирали данъци по сгрешената служебна бележка, която допреди два дни можеше да се свали от сайта на НАП, ще могат да ползват отстъпката от 5% дори ако подадат документите след 10 февруари, съобщиха от приходната агенция. Над 10 000 българи са подали до момента декларации и са обявили извънтрудови доходи от миналата година. 1500 от тях са подали сбъркани и на практика неверни декларации. Не защото са излъгали съзнателно, а защото техният работодател е попълнил и издал служебна бележка по сгрешен от приходната агенция образец. Сега тези хора ще трябва да подадат коригираща декларация с нова служебна бележка по вече поправения образец.
Има подадени декларации, които са вярно попълнени, независимо че бележката е сгрешена. Подателите им не трябва да правят нищо. Тези, които са сгрешили данъчната декларация, ще бъдат уведомени своевременно от НАП, за да могат да подадат документа отново.
Отстъпка от 5% при подаване на данъчна декларация до 10 февруари ще може да се ползва и след тази дата от хората, които не са успели да попълнят нова навреме.