Ученици от театралното студио „Патиланци“ в СОУ с преподаване на немски език заинтригуваха италианския писател и университетски преподавател проф.Дженаро Коланджело, който гостува в училището. Младите актьори показаха откъс от постановката „Женско царство“ и така поставиха началото на срещата с италианския гост. Проф.Коланджело, който е преподавател в университета ЛУМСА, бе посрещнат по български обичай с хляб и сол. Той изнесе лекция пред ученици и учители, а след това се проведе разговор по широк кръг от актуални теми.