Шест от деветте общински търговски дружества завършват 2014 с печалба, става ясно от годишните финансови отчети и докладите за дейността, които предстои да бъдат приети на идната сесия. 
Отличник през изтеклата година е „Общински пазари“. Дружеството приключва годината с печалба от 271 000 лв., което е с 27 000 лв. повече от 2013 г., а приходите идват основно от наеми на търговски площи и съоръжения. Те са с 66 000 лв. повече, а основен принос за това има ремонтът на пазарите „Олимп“ и „Чародейка“. 
Другото дружество, което е на печалба през изминалата година, е „Обреден дом“ с 5000 лв., като то работи до септември, когато бе взето решение за ликвидацията му и бе създадено общинско предприятие „Обреден дом“. Останалите дружества с положителен финансов резултат са Белодробната болница - 60 000 лв., „Диагностично консултативен център 1“ - 9000 лв., „Медицински център 1“ - 4000 лв. и Центърът по дентална медицина - 2000 лв. 
Към момента в ликвидация е и общинското търговско дружество „Паркстрой-Русе“, като активите му се управляват от новосъздаденото общинско предприятие. То обаче завършва годината със загуба от 70 000 лева. 
Комплексният онкологичен център приключва 2014 с най-голяма загуба в размер на 186 000 лв. Това се дължи на направените инвестиции в медицинска апаратура и техника, като стойността на клиничните пътеки по договор с Регионалната здравноосигурителна каса не покриват извършените разходи за около 6 млн. лв. Третото общинско търговско дружество с отрицателен финансов резултат от 3000 лв. е Центърът за психично здраве, като загубата се дължи на разходите за дейности, които не се финансират по договор с Министерството на здравеопазването, но са крайно необходими за предоставянето на качествени психиатрични грижи на пациентите.
Освен финансовите отчети на деветте дружества съветниците предстои да приемат и предложението Общината да получи 104 000 лв. от печалбата на „Общински пазари“, а общинските лечебни заведения да не внасят дивидент.