Днес започва първото сериозно изпитание за учениците от четвърти клас - изпитите, известни още като „малките матури“. На 7 май е първият изпит от националното външно оценяване за четвъртокласниците - той е по български език и литература. На следващия ден, 8 май, е изпитът по математика, на 12 май децата ще показват какво са научили по дисциплината „Човекът и обществото“, а на 13 май - по „Човекът и природата“. 
Изпитите за завършващите седми клас са на 20 май - по български език и литература, на 22 май - по математика, на 26-и - по обществени науки, гражданско образование и религия, на 27-и - по чужди езици, а на 28 май е проверката на познанията по природни науки и екология.