300 метра бракониерски мрежи, заложени във водите на Янтра“, са открили при извършена нощна проверка служителите на отдел „Рибарство и контрол“ в Русе. Немаркираните риболовни такъми са открити в района на с. Беляново и устието на р. Янтра край с. Кривина.
Съставен е акт срещу неизвестен извършител.
През последната седмица на месец април Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури издаде 502 билета за любителски риболов и 63 удостоверения за стопански риболов.