„Енерго-Про Мрежи“ направи спешен строителен ремонт на трафопостове в Русе. Освен подобряване на външния вид на съоръженията това гарантира и тяхната структурна цялост за продължителен период, което е от изключителна важност за тяхното правилно функциониране. При ремонтните дейности са подменени и отводнителните системи на съоръженията, съобщиха от компанията.
Трафопостовете служат за преобразуване на електрическата енергия от средно в ниско напрежение, след което тя се разпределя към крайните клиенти. За да функционират нормално, при тези съоръжения е изключително важно охлаждащият въздух да циркулира свободно и в същото време инсталацията вътре да бъде защитена от влиянието на неблагоприятни метеорологични условия. По този начин намалява рискът от евентуални аварии и се гарантира качеството на подаваната към клиентите електроенергия, обясниха от „Енерго-Про“.