С минимална загуба от 59 хил. лева започва годината „Свинекомплекс Николово“, става ясно от междинния отчет на дружеството за първото тримесечие на 2015 г. Приходите са в размер на 1,9 млн. лева, малко над миналогодишните. Разходите обаче са с почти 300 хил. лева по-големи от тези за същия период на 2014 г.
Дружеството все още не е получило обезщетението от застрахователя за изгорелите през август миналата година два цеха в Николово - „месодобив“ и „месопреработка“. Клаузата на полицата включва щети от пожар, но все още текат преговори със застрахователя, извършват се анализи и проверки, за да бъде справедливо оценено обезщетението, което свинекомплексът трябва да получи. За да се намалят евентуалните загуби от бъдещи такива щети, дружеството вече е застраховало голяма част от имуществото.
В периода януари-март средната реализационна цена е 2.58 лв./кг живо тегло, значително по-ниска от миналогодишната. Угоените прасета се продават по 2.18 лв./кг, а подрастващите - по 3.00 лв.кг. Средната продажна цена, сравнена със средната за същия отчетен период на 2014 г. отчита намаление от 0.59 лв.кг. 
През първите три месеца на 2015 г. реализирането на живи животни е нараснало с 45 тона в сравнение със същия период на 2014 г. 
През отчетния период на 2014 г. за изхранването на наличното поголовие са изразходвани 1560 тона комбинирани фуражни смески на стойност 844 хил.лв.