588 000 лева е печалбата на Пристанищния комплекс за миналата година, обяви вчера изпълнителният директор  Николай Найденов на първата си пресконференция след завръщането си на поста през месец май. Тогава той е заварил комплекса с 300 000 лева загуби. През второто полугодие на 2013 година обаче съкратеният със 100 човека колектив е успял да стопи загубите и в края на годината да излезе на 240 000 лева печалба от обработени товари. Така заедно с продадените активи общата счетоводна печалба на комплекса е 588 000 лева, и то в една много тежка година, уточни Найденов и допълни, че 80% от тази печалба отива в бюджета на страната, а другите 20% остават за дружеството.
Идеята ми е да направя Пристанище Изток най-големия логистичен център за селскостопанска техника в страната, каза шефът на порта. Там има такива условия, защото общата площ на пристанището е 800 дка. Конкурент на порта засега е Лом, но Букурещ е само на 70 км от нас и на техните производители на селскостопанска продукция ще им бъде много по-удобно да дойдат тук за покупка на техника, отколкото да отидат в Лом или в Констанца, обясни Найденов. Преговорите за осъществяване на тази идея вече са в ход. Същевременно шефът на комплекса иска да оборудва порта с нови захвати и техника, за да е конкурентен на другите пристанища в страната и да привлича повече клиенти.
Пристанищен комплекс ЕАД е оператор на терминалите Русе-изток, Русе-център, Тутракан и Силистра. На 2 октомври 2013 година на концесия бе отдаден Фериботен терминал Никопол, а през ноември влезе в сила концесията на терминал Русе-запад. Общият товарооборот за годината възлиза на почти 600 000 тона, като насипните товари са с 80% дял, а генералните с 20%. В годишен план положителни тенденции се отчитат при обемите обработени изкуствени торове, инертни материали, шрот, чугун.
В момента в комплекса работят 137 човека със средна работна заплата от 870 лева срещу 237 през 2012 година, когато средната заплата е била 850 лева.