Специалистите от Ресурсния център ще бъдат първите обучени по програма „Смарт РобоБрайл“, разработена в края на 2013-а от Асоциация „Дислексия - България“. Даниела Бонева, председател на асоциацията, и психологът Елена Михова ще работят с колегите си - логопеди и ресурсни учители, като ще ги запознаят с алтернативните формати, подходящи за учениците със зрително увреждане и четивни затруднения. По време на обучението ще се разработват помощни материали, а събраната информация ще бъде достъпна за ползвателите на специализирания софтуер „РобоБрайл“. Обучените специалисти от Ресурсния център ще имат възможност да се запознаят със съвременни технологии, подпомагащи електронното обучение, и ще работят с партньорите на Асоциация „Дислексия - България“ от Виена, Будапеща и Ласки.
Както „Утро“ писа, в края на 2013 година  Асоциация „Дислексия - България“ разработи проекта „РобоБрайл“ с Таня Стивънс - представител на Датския национален център за деца и младежи със зрителни увреждания, и Ларс Кристенсън - специалист от консултантската фирма Sensus, специализирана в информационните технологии за хора със специални нужди.
Базираната на имейл и интернет услуга може автоматично да трансформира документи в множество алтернативни формати за зрително затруднените и хората с нарушения в четенето. Идеята на Даниела Бонева и Елена Михова е да помагат не само на педагозите, но и на родителите, чиито деца имат затруднения в четенето и писането.