Игра на волейбол до злощастна разнебитена каравана стана повод за отвличане на едно от спортуващите деца. Особено засегнат от детското забавление бил собственикът на изоставеното превозно средство, тъй като по време на играта, докато гони топката, едно от момичетата повредило регистрационната му табела. Заради това мъжът го хванал за ръката и го дърпал и стискал, докато го водел към апартамента си, за да се разправя с него. В същото време момичето викало за помощ и молило приятелчетата си да се обадят на майка му.
Заради отвличането на детето мъжът бе осъден от Окръжния съд на три години условно. Присъдата обаче бе обжалвана от него. Освен това бе протестирана от прокуратурата с искане наказанието му да бъде по-сурово. Апелативните магистрати във Велико Търново обаче сметнаха, че мъжът проявява маниакалност и фетишизъм към караваната, която в продължение на много време е била повреждана, и всеки в близост до нея е възприеман от него като виновник за лошото й състояние. Според второинстанционния съд мъжът ще се поучи от грешката си и при по-лека присъда, затова намали наказанието му на година и половина условно. Решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд.