„Топлофикация-Русе“ започва подготовка за изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци, след като вчера влезе в сила строителното разрешение. Според изп. директор Георги Недев сега предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител, строителството най-вероятно ще започне към лятото.
Междувременно топлофикационното дружество обяви официално в Общината и другото си инвестиционно намерение - до 20% от въглищата, които сега използва ТЕЦ-ът, да се заменят с биомаса. Под биомаса се имат предвид слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското и горското стопанство. Реализацията на проекта е свързана и с изграждане на система за транспортиране и предварителна подготовка на биомасата. Тя ще бъде на площадка на дружеството.  
Както вече бе обяснено и пред Общинския съвет, когато съветниците гласуваха на дружеството да бъде предоставен безвъзмездно общински терен за сепариращата инсталация, биомасата ще бъде изгаряна в настоящата инсталация на ТЕЦ-Изток. За да се случи това обаче, фирмата има да извърви още път. След като изтече срокът на обявлението, РИОСВ ще трябва да се произнесе дали е необходима оценка на въздействието върху околната среда. Ако тя е необходима, както се очаква, следва да бъде изготвена и приета от еколозите. Едва тогава топлофикационното дружество ще може да промени комплексното си разрешително, за да получи правото освен въглища да изгаря и биомаса.
Документацията за инвестиционното намерение на фирмата е достъпна за всички, които се интересуват, всеки работен ден до 1 февруари в общинската сграда на ул. „Олимпи Панов“ 6.