Над 2/3 от фирмите предпочитат да се отчетат пред данъчните онлайн, като подадат документите си по интернет с електронен подпис, съобщи вчера Галина Пенчева, началник отдел „Услуги за клиенти“ в НАП-Русе. Към 20 януари в регионалния офис са подадени 276 декларации за облагане с корпоративен данък, като 68,5% са по интернет. През миналата кампания 56,6% от фирмите се отчетоха на данъчните онлайн.
Подаването на декларация по електронен път носи 1% отстъпка от дължимия налог (но не повече от 1000 лв.). Фирмите следва на направят това до 31 март.
Физическите лица не ползват толкова онлайн отчитането поради необходимостта от електронен подпис. Към 20 март са подадени 352 декларации за облагане на доходите, от които само 20 броя по интернет или 5.8%. Ситуацията вероятно ще се промени за следващата кампания, когато декларация ще може да се подава и с Персонален идентификационен код, издаден от НАП. Такъв вече имат 7184 русенци. За подаване на декларация за доходите без електронен подпис, а само с ПИК, трябва да се направят законодателни промени, които все още предстоят, поясни Пенчева.
Декларациите за облагане на доходите се подават до 30 април. Данъците се заплащат в същия срок. 5% отстъпка получават онези граждани, които подадат декларациите си и платят задълженията си до 10 февруари, а тези които декларират с електронен подпис, могат да се възползват от отстъпката до края на април. Ползва се само едната отстъпка. Отстъпките се ползват само ако авансовият данък през годината е определен и внесен в срок.
От тази година самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат определени задължения за осигурителни вноски за ДОО, независимо от това, че имат по-стари задължения, например за данъци. За да бъде отнесено плащането  за осигурителните вноски за ДОО, самоосигуряващите се лица задължително трябва да подадат писмено заявление в офиса на НАП по постоянен адрес преди парите да бъдат наредени по сметките на агенцията.
Едновременното подаване на осигурителни декларации образец 1 и 6 ще спести финансов и човешки ресурс на фирмите, както и ще помогне в борбата с осигурителните измами. Това правило има и изключения - самоосигуряващите се лица не подават едновременно двете декларации.
Промени има и при подаването на справките декларации и дневници по ЗДДС през февруари 2013 г. (т.е ДДС документите за данъчния период януари 2014 г.). Във връзка с двата ДДС режима - обратно начисляване при зърното и техническите култури и касовата отчетност, се променят структурата и съдържанието на дневниците по ЗДДС. В периода от 1 до 14 февруари, когато се подават ДДС документите за януари, всички регистрирани по ЗДДС лица, независимо от това дали прилагат някой от двата нови режима, са длъжни да подадат справка декларация и дневници в нов формат. Опитът им да изпратят документите в стария формат ще доведе до отхвърляне от информационната система на НАП.
Русенските данъчни съветват своите клиенти да си свалят от сайта на НАП декларациите с баркод, тъй като така със сигурност няма да допуснат грешка при попълването им. Декларацията се зарежда на компютъра и се попълва офлайн, елиминира техническите грешки и гарантира по-бързо възстановяване на данък. Това е така защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларации ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Този баркод се отпечатва на последната страница от декларацията, която трябва задължително да се приложи към останалите.
И тази година НАП изисква само два документа, за да се ползва облекчението за млади семейства. Това са документ от банката, предоставила кредита, за направените лихвени плащания през 2013 г. и декларация от другия съпруг, че няма да ползва облекчението (но тя е част от самата годишна декларация). Данъчното облекчение за млади семейства се ползва като сумата от годишните данъчни основи се намали с направените през 2013 г. лихвени плащания върху първите 100 000 лв. от ипотечен кредит.
Отново в годишната декларация за облагане на доходите ще се декларират получените и предоставени заеми.
Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания на 30 април ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. В дните, в които изтичат срокове, офисите ще работят докато има клиенти в салона за обслужване.
Хартиени образци на декларациите има във всички офиси на НАП. От тази седмица гражданите могат да получат формуляри на данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО и да ги подадат до НАП и в 17 пощенски клона в Русенска област.