Общината откри процедура за конкурс с явно наддаване за учредяване право на строеж върху терена на Старата община на ул. „Княжеска“ при начална цена 407 400 лева без ДДС, данъци и такси. Депозитът за участие е в рамер на 80 000 лв. Предложения ще се приемат до 21 май, а конкурсът ще се проведе на 28 май. 
В конкурсните условия е посочено, че върху терена трябва да бъде изградена нова триетажна сграда с пристройка с обща застроена площ 1455 кв.м в автентичния й вид. Срокът за изготвяне на идеен инвестиционен проект е 5 месеца, а за проектиране - 6 месеца. Сградата с пристройката трябва да бъде изградена и въведена в експлоатация до 6 години. Кандидатът трябва да предвиди и подходящо място, където да се оформи кът за историята на Старата община и снимков материал, а на фасадата да сложи табела с името, годината на построяване и възстановяване на сградата.