Заради 5 и повече неизвинени отсъствия от училище на 660 деца от цялата област семействата са лишени от детски надбавки. Същата съдба имат и семействата на 57 деца, които не посещават предучилищните групи. Има тенденция за повторяемост - едни и същи деца отсъстват, коментира вчера директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Кристина Георгиева. Най-много санкционирани семейства заради отсъствията на хлапетата има в Русе - 299, в Бяла - 165, във Ветово - 106, а в Две могили - 88. В Бяла са направени 13 проверки в училища и една в детска градина, във Ветово социалните посещават семействата на отсъстващите деца и разговарят с тях, но това не дава резултат, каза Георгиева. 
Тя посочи, че при отпускането на помощи за безработица също има 68 семейства, които са лишени от тази помощ заради неизвинени отсъствия от училище. Общо по този параграф от януари до март са отпуснати 218 211 лева на 1056 семейства и отделни граждани, като от тях 550 семейства са с деца. В Русе и Две могили случаите на тази санкция са единични, но в Бяла това са 31 фамилии, чиито деца не ходят на училище, каза Георгиева. Надяваме се да привлечем самите родители на образователни курсове, защото сега те самите са неграмотни и нямат мотив да поощряват децата да се учат, коментира тя.