Правителството облекчи условията за участие в националната програма за саниране, като една от най-съществените промени е, че изискването за 100% съгласие при санирането отпадна. За саниране вече ще може да се кандидатства, дори когато обитателите в някои апартаменти не са се съгласили, като ще се търси подходящо конструктивно решение.
„С въведените облекчения интересът към санирането ще се увеличи. Изискването за 100% съгласие по мое лично мнение не е правилно при положение, че сградата е в режим на етажна собственост.                    
Бъдейки в такъв режим, трябва да се следват предписанията на Закона за управление на етажната собственост и да има начини дори с по-малко от 100% съгласие да се извършат действията. Щом хората живеят в етажна собственост, трябва да се съобразяват с решенията на общото събрание“, коментира изпълнителният директор на Сдружение „Регионална енергийна агенция-Русе“ Никола Кибритев. 
Кибритев изрази надежда, че след измененията в програмата проблемите сгради, които имат по двама-трима несъгласни, ще участват.
„В нашия регистър има около 30 блока, с които си комуникираме. От тях 22 са се включили, като останалите 8 имат проблеми именно с липсващи или несъгласни собственици“, посочи още той. 
Според другата промяна в програмата сградите с по-малко от 36 апартамента, които са строени преди 1975 година и са в лошо конструктивно състояние, също ще могат да се включат за саниране. По думите на Кибритев тази промяна се отнася за малките градове и няма да окаже значително влияние в Русе, тъй като до този момент е имало само един блок с по-малко от 36 жилища, на който е отказано.