12 838 декларации за облагане на доходите на физическите лица са подадени до момента в НАП-Русе, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция. Срокът изтича на 30 април. 
По интернет своите декларации са подали над 4200  русенци. От тях сега с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) са изпратени над 1700. ПИК се издава в офиса по постоянен адрес на физическите лица безплатно и безсрочно. До момента над 300 000 граждани в страната вече имат персонални кодове, като от тях над 14 000 са издадени в офиса на НАП в Русе. Всеки ден се издават над 60 нови.
Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място в 17 пощенски станции в Русенска област, където директно ще бъде издаден входящ номер. 
Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 1000 лв.  
Друга важна санкция е за лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък. То се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение санкцията е в размер до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. До 30 април могат да се подават коригиращи декларации за подобни грешки.
До 30 април трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълва код за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“. Няма предвидена глоба, ако се изпусне срокът за плащане на данъка, но върху дължимата сума започват да се трупат наказателни лихви. Те са в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта, или в момента това е 10,01% годишно.