Още в първия ден от приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони са подадени 18 проекта, два от които са русенски, съобщи фонд „Земеделие“. Въведените до момента в ИСАК проекти са за над 13,7 млн. лв. Общият размер на финансовата помощ, за която кандидатстват, е близо 7,2 млн. лв. 
Преобладаващата част от проектите са за инвестиции в сектор „Растениевъдство“ с цел подобряване на производствения процес и повишаване обема на произведената продукция. Подадени са проектни предложения за земеделска техника, основно за производство на етерично-маслени, зърнено-житни култури, трайни насаждения, лозя. 
От ДФЗ припомнят, че приемът на заявления за инвестиции за закупуване на земеделска техника е до 18 май 2015 г. Ще се подпомага закупуването на техника, използвана за обработка на почвата и прибиране на реколтата и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.