Специализирана трудова борса, насочена към заетост на младежи в местната икономика, се проведе вчера във Военния клуб. Тя бе организирана от Агенцията по заетостта и Бюрото по труда в Русе. 22 фирми се представиха и обявиха 264 свободни работни места предимно в сферата на автомобилостроенето и машиностроенето, химическата промишленост. Вакантни места има също в търговията, хотелиерството и ресторантьорството, шивашкия бизнес, строителството и др. Борсата бе посетена от 181 младежи, регистрирани като безработни, от абсолвенти от Русенския университет и абитуриенти от професионални гимназии в града.