Първокласници от основно училище „Св.св.Кирил и Методий“ в Николово вече знаят цялата азбука и вчера прекрачиха в книжното царство Букволандия в местното читалище, за да се срещнат с герои от приказките. Децата четоха откъси от детски книжки и поздравиха библиотекарките и участниците с песни и стихчета за книгата. Официално бе открита и чуждоезикова читалня към детския отдел на библиотеката с книги и учебни пособия на руски, английски, немски и френски език. Най-много са книгите на руски, които наскоро читалището получи дарение от Веселина Мирасчиева по волята на доц.Борис Мирасчиев, бивш преподавател в РУ „Ангел Кънчев“ и член на академичния клуб „Русофили“.