С флаг и сертификат за инвестиционна привлекателност на община Русе се завърна зам.-кметът Страхил Карапчански от Международния бизнес форум „Насърчаване на градовете на бъдещето“, който се проведе в Лондон. 
Общината е удостоена с приза заради предсказуема и нискорискова бизнес среда, политическа стабилност, административен капацитет и прозрачност в управлението, високо качество на образованието и социалния капитал, както и ясна визия и стратегия за развитие. 
Отличието, което Карапчански предаде на кмета Пламен Стоилов, е поредното международно признание за реалните резултати от работата на екипа за подобряване на бизнес климата в общината и за привличане на инвеститори в региона.