Четирима ловци в моторна лодка са стреляли на воля в събота по смесени птичи ята по Дунав между селата Мечка и Батин, докато биолози и еколози правят годишното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, съобщиха от РИОСВ.
При залавянето им не са установени мъртви екземпляри от защитени видове, но това не е успокоително, тъй като в смесените ята наред с дивеча летят много редки и ценни видове.