10 282 декларации за облагане доходите на физически лица са подадени до момента в НАП-Русе, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция. За същия период на 2014 г. са били приети 10 431 декларации. 
Най-лесният начин за деклариране на доходите е по интернет с безплатния персонален идентификационен код (ПИК), припомнят от НАП. До момента 3360 русенци са се отчели пред данъчните онлайн - почти тройно повече от същия период на миналата година. От тях с ПИК са изпратени 1453 броя или над 43 на сто. 
До момента над 270 000 български граждани вече имат персонални кодове, като от тях над 14 000 са издадени в офиса на НАП в Русе. Най-често клиентите на НАП проверяват с ПИК своите задължения, като тази услуга е ползвана над 4 милиона пъти. На следващо място по популярност е справката за извършени плащания, като тази услуга е ползвана над 2 милиона пъти. 
ПИК се издава в офиса по постоянен адрес на физическите лица безплатно и безсрочно. Освен справки за задължения, с ПИК могат да се подават декларацията за облагане на доходите, осигурителните декларации 1 и 6, както и справката за изплатени доходи на физически лица. Чрез персонален код се подава и декларацията за авансови данъци, която се изисква от самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие. 
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък. При превод на пари към бюджета се попълва код за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.