Удостоверения за енергийно спестяване за Европейското училище и ОУ „Тома Кърджиев“ връчиха на кмета Пламен Стоилов от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Това са две от седемте училища в община Русе, в които бяха въведени мерки за енергийна ефективност, а останалите пет вече са получили такива документи. 
Общината вложи над 1 470 830 лева в топленето и охлаждането на сградите със зелена енергия, в това число поставяне на топлинна изолация, подмяна на дограма, мерки по инсталациите и други. С енергийните  мерки седемте сгради спестяват 2317,94 MWh годишно. 
Кметът благодари на екипа на агенцията и увери, че до 2016 г. община Русе ще изпълни изискванията за енергийни спестявания.