През първите три месеца на 2015 г. в общините Русе и Сливо поле за пръв път от доста време се наблюдава значителен спад в обема сделки със земеделски земи в сравнение със същия период на 2014 г. Това е обобщеното мнение на всички участници на този пазар - както на брокерските агенции, така и на арендаторите и инвестиционните фондове, съобщиха от „Русе ленд“. 
Причините са много, но основната е, че в региона цените на нивите достигнаха пределни нива между 1000 и 1200 лв./дка и при настоящата доходност купувачите инвестират в предимно свободни парцели, необременени с дългосрочни арендни договори. От друга страна продавачите също намаляха, защото при повечето ниви собствениците са разпилени и повече на брой. У арендаторите пък няма в наличност толкова разполагаеми свободни средства, колкото преди 2-3 години. Като прибавим и факта, че големите фондове, инвестиращи в земя, не са склонни да плащат повече от 900 лв./дка, стигаме до ситуация, в която интересите и желанията на двете страни в сделките са раздалечени и броят на сделките намалява, коментират от „Русе ленд“. 
Като цяло средните цени на нивите по землища се запазват непроменени в сравнение с края на 2014 г. Преобладава мнението, че в някои от тях те са доста над пазарните за Русенска област, но липсата на голямо предлагане поддържа засега крехкото равновесие.