Процедурата за възлагане на обществената поръчка за строителство на подземния паркинг на Доходното беше прекратена. Това реши специална комисия, назначена със заповед на кмета Пламен Стоилов, след като в установения срок единственият кандидат по поръчката дружество „Русчук 13“ не представи всички необходими документи. 
До отстраняването на участника в процедурата се стигна, след като дружество „Русчук 13“ не внесе банкова гаранция за участие и не представи копие на договор за създаване на обединение. 
Всъщност сдружението е обединение от русенската фирма „ПГС-96“ ООД, която има основен дял от 90%, и софийската „ЕКСА“ АД, която държи 10%. Първата фирма се занимава с цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения, а нейн управител е Манол Манолов. Начело на втората е арх.Константин Пеев.
Поръчката предвиждаше за три месеца да се довърши общественият паркинг като първи етап от бъдещ търговско-административен комплекс, както и на връзката му със съседните блокове на театралния комплекс и околните улици. Прогнозната стойност на поръчката беше 502 482 лв. с ДДС. 
До момента са изпълнени в груб строеж до кота нула подземните нива на паркинга и двупосочната рампа към тях. Строежът е замразен, защитен и обезопасен.
Подземният паркинг ще осигури 58 паркоместа за автомобили и 8 места за велосипеди, разположени на две подземни нива.