7000 лева е окончателната глоба, която Административният съд отреди за Община Бяла. Причината - недостатъчните мерки за предотвратяване и разрешаване на честия проблем със запалването на общинското депо за отпадъци.
Актът на Регионалната инспекция по околната среда и водите дойде след проверка през септември 2014 година. Тогава контрольорите прецениха, че общината е експлоатирала неправилно сметището и не е спазила технологията за депониране, в това число не е запръстявала работния участък в депото ежедневно. Последва акт за 10 000 лева. Той бе оспорен и оборен пред Районния съд в Бяла и така стигна до административните магистрати в Русе.
Съдиите мотивираха решението си с аргументите, че се касае за системен проблем с пушене и тлеене на депото, което представлява заплаха за здравето на населението. А екологосъобразния начин на управление на отпадъци е пренебрегнат вследствие на бездействието на местната власт, посочиха съдиите. Сметнаха обаче, че общината трябва да бъде глобена минимално - със 7000 лева. Решението е окончателно.