Първата в България безплатна система за онлайн проследяване на делата работи от днес на сайта на Русенския окръжен съд. Иновативното нововъведение е подарък за адвокатите по повод професионалния празник на юристите, който се отбелязва на 16 април и цели още по-голяма прозрачност и бърз достъп до случващото се в съда. Създаването на системата е продължило повече от половин година.
Новостите предвиждат юристите да са на един клик разстояние до пълното движение на делото и да могат да следят всяка подробност и стъпка по неговото развитие. Досега резолюциите в електронен вид бяха достъпни само схематично, а подробна информация се даваше от деловодството. За да се възползват от функционалността на сайта, адвокатите трябва да подадат заявление, след което с въвеждане на ЕГН и генерирана от системата парола ще могат да проследяват по електронен път делата, по които са страна. Налични ще са и протоколите от съдебните заседания. От услугата ще могат да се възползват и упълномощени представители на съдилища в цялата страна.
С подобна електронна система за подробна информация разполагат във Варна. Тя обаче е дело на външна фирма и се ползва срещу заплащане. 
С нововъведенията Окръжният съд в Русе продължава традицията за модернизиране и прозрачност на интернет страницата си, след като през 2012 година тя бе забелязана и оценена от Висшия съдебен съвет като една от най-информативните в съдебната система.