Пръскането срещу комари с наземна техника започна от вчера в района на западен парк „Приста“, източна и западна промишлена зона, Сандрово, Николово и Мартен, като поетапно ще се третират и останалите населени места на територията на общината. Обработките се извършват вечер след 20 часа, като при третирането няма да бъдат засегнати защитени зони и местности, попадащи в обхвата на „Натура 2000“. 
Не е предвидено третиране на крайградски зони, горски и полски масиви. При лошо време обработките ще бъдат отложени за следващия подходящ ден.