Директорът на КООРС Светлозар Ненов няма да има заместник, ако съветниците одобрят предложението на кмета Пламен Стоилов за закриване на длъжността. Мотивът е намаляване на числеността на администрацията, а целта е икономисаната заплата да се използва за стимулиране на служителите, като се вдигнат възнагражденията им с около 10 лева. Със закриването на зам. директорската длъжност съставът на КООРС от 116 души ще падне на 115. Заради тази промяна в структурата се предлага и нов правилник за дейността на звеното за охрана и контрол.