От вчера в бюрата по труда в цялата страна започна приемът на документи на безработни младежи с висше образование на възраст до 29 години по проект „Старт в администрацията“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Одобрените кандидати ще имат възможността да преминат стаж по завършената от тях специалност в териториалните звена на министерствата на труда и социалната политика и на здравеопазването. За Русенски регион, който покрива бюрата по труда в Русе, Разград, Силистра и Търговище, заявените работни места досега са 21 и са в сферата на социалната политика. Изискванията към кандидатите са да имат завършена бакалавърска степен без значение от трудовия им стаж. Приоритетно ще бъдат включвани младежи с увреждания, от социални заведения, самотни родители на деца до 3-годишна възраст и младежи от малцинствата. Списъкът на заявените работни места по проекта може да бъде разгледан на сайта на агенцията по заетостта.
На територията на страната се очаква да бъдат наети  600 стажанти, които ще получават по 400 лева заплата. Практиката на безработните млади висшисти ще бъде за срок от 9 месеца. Заявленията ще се приемат до 15 февруари включително.